Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 12
53-609 Wrocław
tel. 71 342 27 74

Dział księgowości / kadry:
tel. 71 335 70 02 (04)